GB/T 93 標準型彈簧墊圈

標準:GB 93-1987 標準型彈簧墊圈

產品整箱銷售,價格為含稅千件價,不含運費,增值稅稅率為16%。
規格 標色 性能 材料 包裝 庫存 外盒數 內盒數 單價 供貨商/品牌/產地
1 Ф2 8.67 2 0 0 30 2
2 Ф2.5 9.78 2 0 0 30 2
3 Ф3 36.29 3 0 0 161 3

價格為不含運費整箱價,需要送貨上門的費用另計。

詳細信息
對應標準數據參考
GB 93-1987 標準型彈簧墊圈
Single Coil Spring Lock Washers, Normal Type
GB 93-1987 標準型彈簧墊圈

尺寸單位: 毫米(mm)
規格
2 2.5 3 4 5 6 8 10
d 最小值
最大值
h 公稱
最小值
最大值
n 最小值
最大值
H 最小值
最大值
千件重(鋼制)≈kg
2.1 2.6 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 10.2
2.35 2.85 3.4 4.4 5.4 6.68 8.68 10.9
0.5 0.65 0.8 1.1 1.3 1.6 2.1 2.6
0.42 0.57 0.7 1 1.2 1.5 2 2.45
0.58 0.73 0.9 1.2 1.4 1.7 2.2 2.75
0.42 0.57 0.7 1 1.2 1.5 2 2.45
0.58 0.73 0.9 1.2 1.4 1.7 2.2 2.75
1 1.3 1.6 2.2 2.6 3.2 4.2 5.2
1.25 1.63 2 2.75 3.25 4 5.25 6.5
0.016 0.033 0.06 0.15 0.258 0.47 1.07 2.06
規格
12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27)
d 最小值
最大值
h 公稱
最小值
最大值
n 最小值
最大值
H 最小值
最大值
千件重(鋼制)≈kg
12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5
12.9 14.9 16.9 19.04 21.04 23.34 25.5 28.5
3.1 3.6 4.1 4.5 5 5.5 6 6.8
2.95 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.5
3.25 3.8 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 7.1
2.95 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.5
3.25 3.8 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 7.1
6.2 7.2 8.2 9 10 11 12 13.6
7.75 9 10.25 11.25 12.5 13.75 15 17
3.51 5.51 8.15 10.98 15.05 20.24 26.23 37.88
規格
30 (33) 36 (39) 42 (45) 48
d 最小值
最大值
h 公稱
最小值
最大值
n 最小值
最大值
H 最小值
最大值
千件重(鋼制)≈kg
30.5 33.5 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5
31.5 34.7 37.7 40.7 43.7 46.7 49.7
7.5 8.5 9 10 10.5 11 12
7.2 8.2 8.7 9.7 10.2 10.7 11.7
7.8 8.8 9.3 10.3 10.8 11.3 12.3
7.2 8.2 8.7 9.7 10.2 10.7 11.7
7.8 8.8 9.3 10.3 10.8 11.3 12.3
15 17 18 20 21 22 24
18.75 21.25 22.5 25 26.25 27.5 30
51.06 72.43 88.03 118.2 139.6 163.4 208.1